KOMMENTERAT I VEC­KAN

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT -

Ton­år­skil­lar: Mansnor­men är livs­far­lig, skrev vi i en ar­ti­kel i vec­kan. Så här kom­men­te­ra­de lä­sar­na. Ton­år­skil­lar­na har ty­värr helt rätt i att den nor­ma­li­se­ra­de mans­rol­len är livs­far­lig. Mic­ke Seid Och så finns det folk som blir pro­vo­ce­ra­de av fe­mi­nism, ge­nuspe­da­go­gik och norm­kri­tik. Det hand­lar ju om att los­sa på de där nor­mer­na, för oss al­la. Köns­rol­ler­na stäng­er in oss. Vi kan va­ra så myc­ket stör­re. Avi­va Bar­czews­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.