De kan bli årets tu­rist­fö­re­tag i Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Vil­ket fö­re­tag är bäst på att loc­ka folk till Bot­kyr­ka? Un­der kom­mu­nens år­li­ga nä­rings­livs­ga­la kom­mer årets tu­rist­fö­re­tag att ut­ses. Den idel­la för­e­ning­en Disco­ver Bot­kyr­ka har valt ut tre no­mi­ne­ra­de fö­re­tag: nö­je­s­cent­ret Ex­plo­ria i Fitt­ja, även­tyrs­ba­nan AccroPark på Li­da och Tum­ba Bruks Mu­sik­sa­long­er.

Och vil­ka som står som vin­na­re på ga­lan den 16 no­vem­ber kan Bot­kyr­ka­bor­na vara med och rös­ta om. På Fa­ce­book­si­dan Disco­ver Bot­kyr­ka hit­tar du länk till om­röst­ning­en.

FOTO: JO­HAN­NES LILJESON

VIN­NA­RE? Ex­plo­ria kan bli årets tu­rist­fö­re­tag i Bot­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.