UR NO­MI­NE­RING­EN

BotkyrkaDirekt Södra - - RÖDA LINJENS ELDSJÄL -

Han gör Hud­dinge kom­mun fris­ka­re med ’boot camp’ ’box­ning camp’ för bå­de barn och vux­na. På lo­ven ser han till att ung­do­mar­na i Masmo med om­nejd har nå­got att gö­ra. Han har ta­git ini­ti­a­tiv till natt­vand­ring så­väl Vår­by gård som i Masmo. Han till­sam­mans med sin fru enar kom­mu­nen med små steg i ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.