För­fat­tar­sam­tal - Mam­mor­na

BotkyrkaDirekt Södra - - AKTUELLT I BOTKYRKA -

Väl­kom­men till ett för­fat­tar­sam­tal med Alex­an­dra Pa­sca­li­dou och in­bjud­na mam­mor från om­rå­det. Sam­tals­le­da­re: Lej­la Har­bas - mam­ma från Fitt­ja och pro­jekt­le­da­re för NoBo.

Tid: fre­dag 23 no­vem­ber kl. 17-22 Plats: Mång­kul­tu­rellt cent­rum i Fitt­ja. I sam­arb med Fitt­ja bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.