UR NO­MI­NE­RING­EN

BotkyrkaDirekt Södra - - RÖDA LINJENS ELDSJÄL -

Wil­li­am ses av många Al­by­bor som Al­bys borg­mäs­ta­re! Wil­li­am är en ung Al­by­bo som med sitt sto­ra hjär­ta och en­ga­ge­mang dag­li­gen stöt­tar män­ni­skor till att ut­veck­las och för att gö­ra sam­häl­le li­te bätt­re en dag i ta­get.

FOSTRAR LE­DA­RE. ”När jag blir äld­re så vet jag att nå­gon av de här tar min plats”, sä­ger Wil­li­am Sha­houd när han tit­tar ut på knat­te­spe­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.