Rö­da lin­jens eldsjäl 2018

BotkyrkaDirekt Södra - - RÖDA LINJENS ELDSJÄL -

Wil­li­am är en av sex fi­na­lis­ter som täv­lar om att bli ut­nämn­da till Årets eldsjäl på Rö­da lin­jen 2018. Han är den sjät­te och sista fi­na­lis­ten som pre­sen­te­ras. Vem som vin­ner pri­set av­gör du ge­nom att gå in och rös­ta på mitt127.se. Nu på mån­dag den 3 de­cem­ber bör­jar röst­ning­en. Ju­ryns rös­ter och all­män­he­tens rös­ter kom­mer väga li­ka tungt när vin­na­ren ska ut­ses. Rö­da lin­jens eldsjäl ar­ran­ge­ras av Mitt127 och Hud­ding­eDi­rekt. De två vin­nar­na får 5000 kro­nor i pre­sent­kort av SKHLM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.