Bot­kyr­ka­bor i dag­lig verk­sam­het får höjd ha­bi­li­te­rings­er­sätt­ning

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Ha­bi­li­te­rings­er­sätt­ning­en till Bot­kyr­ka­bor i dag­lig verk­sam­het höjs med 3 kro­nor, från 7 till 10 kro­nor i tim­men. Er­sätt­ning­en gäl­ler från 1 ja­nu­a­ri 2018 och be­ta­las ut ret­ro­ak­tivt i de­cem­ber.

Utö­ver den höj­da ha­bi­li­te­rings­er­sätt­ning­en har Bot­kyr­ka kom­mun un­der 2018 fått ex­tra stat­li­ga me­del för att öka er­sätt­ning­en till dem som del­tar i dag­lig verk­sam­het, to­talt 3,3 mil­jo­ner kro­nor. Des­sa för­de­las på höj­ning­en av den or­di­na­rie er­sätt­ning­en från 2018 och fram­åt, men ock­så i en en­gångs­ut­be­tal­ning till al­la del­ta­ga­re i de­cem­ber 2018.

• Med­bor­gar­cen­ter:

08-530 610 00

• Bot­kyr­ka.se

• Bot­kyr­ka.se/syn­punk­ter

• Fa­ce­book.com/ Bot­kyr­kaKom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.