NU ÄR DET ER TUR: RÖS­TA FRAM ÅRETS ELDSJÄL 2018

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - Foto: Clau­dio Bri­tos

Sex kan­di­da­ter täv­lar om ti­teln Årets eldsjäl på rö­da lin­jen. Näs­ta vec­ka av­görs det. Rös­ta du med!

Ha­bib, Ma­til­da, Alex­an­der, Ori­a­na, Wil­li­am och Chrishan – al­la lyf­ter de och spri­der kär­lek i si­na om­rå­den. Nu har det bli­vit dags att rös­ta fram vil­ka av dem som blir Årets eldsjäl på rö­da lin­jen. Vi har be­rät­tat om sex fan­tas­tis­ka per­so­ner som är fi­na­lis­ter i vår och Mitt127:s täv­ling Årets eldsjäl på rö­da lin­jen. På eg­na sätt bi­drar de till att de­ras or­ter blir bätt­re plat­ser och spri­der kär­lek till si­na med­män­ni­skor.

Två per­so­ner kom­mer få pri­set och nu är det din tur att tyc­ka till. Fram till den 14 de­cem­ber kan du rös­ta på eldsjal.mitt127.se. Har du in­te be­stämt dig än? Här är ser al­la kan­di­da­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.