Man skju­ten i be­net i Fitt­ja – ing­en gri­pen

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Det var vid 21.45 som po­li­sen lar­mas om att fle­ra skott har hörts i Fitt­ja. Per­so­nen som ring­er in be­rät­tar ock­så att fle­ra unga män ska ha setts på en gång­bro.

En man hit­ta­des se­na­re skott­ska­dad vid Fitt­ja torg, en­ligt Aftonbladet.

– Mål­sä­gan­de är en man i 20-års­ål­dern och han har bli­vit skju­ten i be­net, sä­ger An­na West­berg, pressta­les­per­son.

Man­nen för­des till sjuk­hus es­kor­te­rad av po­lis som se­na­re kun­de för­hö­ra ho­nom på sjuk­hu­set. Den miss­tänk­ta brotts­plat­sen spär­ra­des av och po­li­sen har bör­jat un­der­sö­ka över­vak­nings­ka­me­ror i om­rå­det.

Po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­sen som för­sök till mord. Kloc­kan 08.40 på tors­dags­mor­go­nen har po­li­sen än­nu in­te gri­pit nå­gon per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.