Lars­son (M) vän­tar sig ing­en rus­ning för att om­bil­da i Stock­holms yt­terstad

BotkyrkaDirekt Södra - - HEMMA -

Den grön­blå ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stad ska till­lå­ta om­bild­ning­ar i yt­tersta­den i vis­sa fall, ett be­sked som fått den röd­ro­sa op­po­si­tio­nen att ra­sa och var­na för ökad seg­re­ge­ring. Men stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Joakim Lars­son (M) själv vän­tar sig ”i nu­me­rär – in­te sär­skilt myc­ket” av om­bild­ning­ar fram­ö­ver en­ligt Fas­tig­hets­tid­ning­en som in­ter­vju­at ho­nom.

– Vi ser det som en vik­tig fri­hets­frå­ga. De som vill bo i bo­stads­rätt i de­lar av sta­den mås­te of­ta läm­na om­rå­det de bor i, sä­ger han till Fas­tig­hets­tid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.