Vad kom­mer du att min­nas från 2018?

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA -

Mo­hi­us, Nors­borg:

– Det jag kom­mer min­nas är att jag flyt­ta­de hit till Sve­ri­ge och bör­ja­de stu­de­ra. Jag är ut­bil­dad lä­ka­re i hem­lan­det och hop­pas kla­ra kun­skaps­pro­vet un­der 2019 för att bör­ja job­ba på sjuk­hus.

Ke­vin, Nors­borg:

– Det jag kom­mer kom­ma ihåg är min vack­ra re­sa un­der som­ma­ren, jag fick so­la och ba­da. För näs­ta år hop­pas jag på att få ett fast jobb där jag trivs.

Jes­si­ca, Tumba:

– Det jag kom­mer min­nas från 2018 är smär­tan från min ska­da­de ax­el och min sons ska­da­de fot. För 2019 hop­pas jag på bra häl­sa och fred på jor­den.

Ha­dia, Fitt­ja:

– Det jag kom­mer min­nas är att jag gick ut grund­sko­lan och att jag är re­do för fram­ti­den. Jag hop­pas att jag får träf­fa mi­na syst­rar som bor ut­om­lands un­der 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.