”Skäm­migt. Pin­samt. Och så många för­lo­ra­de år för de som gått och går i sko­lan.”

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Jim­my Ba­ker (M) le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge och ti­di­ga­re grupple­da­re för Mo­de­ra­ter­na om be­ske­det att Skol­in­spek­tio­nen ska gå in för att sty­ra upp Storvret­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.