Se al­la par­ti­le­da­re li­ve i Västerort

Bromma Tidning - - BROMMA -

Den 9 ju­ni in­vigs Järva­vec­kan på Spånga IP. Po­li­ti­ker­vec­kan på­går var­je dag – i nio da­gar.

Po­li­ti­ker­vec­kan är in­te ba­ra ett per­fekt till­fäl­le att ta tem­pen på Sve­ri­ges mäk­ti­gas­te po­li­ti­ker utan en tv­skärm emel­lan.

På plats finns ock­så stor­fö­re­tag, mäng­der med för­e­ning­ar, en ex­pe­ri­ment­verk­stad, mat och id­rott. I år finns ock­så en hopp­borg att le­ka i, för den som vill lyss­na på Löfven och gäng­et utan ett uttrå­kat barn som drar en i be­net.

Men var­ning, soc­kerin­ta­get ris­ke­rar att bli högt om du när­va­rar al­la nio da­gar. Po­li­ti­ker­täl­ten bru­kar va­ra ful­la med go­dis­skå­lar.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

POLITIKERVECKA. Ste­fan Löfvén på be­sök un­der Järva­vec­kan 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.