VM-fest på Stock­holms kro­gar

Bromma Tidning - - STOCKHOLMS HELG -

– Tor­kel Knuts­sons­ga­tan 2 – Bon­de­ga­tan 25/Ny­torgs­ga­tan 29 – Horns­ga­tan 104 – Lil­la Ny­ga­tan 15 – Göt­ga­tan 11 – Hornstulls Strand 9 – Swe­den­borgs­ga­tan 20 – Ma­ri­a­tor­get 1A – Rut­ger Fuchs­ga­tan 3 – Horns­ga­tan 37 Mr Zwegro Bar – Folkun­ga­ga­tan 102 En­zo i Horn­hu­set – Lång­holms­ga­tan 15 Bc Bur­gers – Ny­torgs­ga­tan 33 Scan­dic Sjö­farts­ho­tel­let – Ka­ta­ri­na­vä­gen 26 Träd­går­den – Ham­mar­by Sluss­väg 2 Scan­dic Mal­men – Göt­ga­tan 49 Pol­hem Sö­der – Ring­vä­gen 153 Na­da bar – Ås­ö­ga­tan 140 Tim­mers Kök & Bar – Tim­mer­mans­ga­tan 25 Kru­kans Spis & Sport – Ro­senlunds­ga­tan 18 Re­stau­rang Im­pe­ri­et – Göt­ga­tan 78 Re­stau­rang Bleck – Ka­ta­ri­na Bang­a­ta 68B Big Ben – Folkun­ga­ga­tan 97 Re­stau­rang Eng­e­len/Ko­ling­en – Korn­hamn­storg 59B Har­rys – Swe­den­borgs­ga­tan 24 Le­gu­mes – Swe­den­borgs­ga­tan 25 Zin­kens Krog – Ring­vä­gen 14 Af­ter Café Bar & Kök – Korn­hamn­storg 57 Tre Valv – Järn­tor­get 83 De Svar­ta Få­ren – Stor­tor­get 16 The Cen­tral Bar Sthlm – Göt­ga­tan 84 The Cen­tral Bar – Folkun­ga­ga­tan 57 Char­les Dic­kens – Folkun­ga­ga­tan 55 Bi­te 125 – Ring­vä­gen 125 Me­lan­ders Fisk Sö­der­hal­lar­na – Med­bor­gar­plat­sen 3 Al­lé Kök & Bar – Ham­mar­by Al­lé 129 Ho­ney Ho­ney – Folkun­ga­ga­tan 59 Ljung­gren Re­stau­rang – Göt­ga­tan 36 Park Inn – Mid­skepps­ga­tan 6

Mün­chen­bryg­ge­ri­et Retro So­fo Sout­h­si­de S:ta Cla­ra Old Be­e­fe­a­ter Inn De­ba­ser Re­stau­rang Vi­en­na Pit­chers Ma­ri­a­tor­get The Bor­der Bist­ro Cor­no Stra­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.