Man av­li­den ef­ter skjut­ning i Häs­sel­by

Bromma Tidning - - BROMMA -

I ons­dags mor­se lar­ma­des po­li­sen till Häs­sel­by gård ef­ter upp­gif­ter om skott­loss­ning. På plats på­träf­fa­des en av­li­den per­son. Kort ef­teråt hit­ta­de po­li­sen även en brin­nan­de bil vid Ka­naans väg i Brom­ma.

– Ef­tersom den hit­ta­des bara mi­nu­ter ef­ter tror vi in­led­nings­vis att det kan va­ra flykt­bi­len. Det finns upp­gif­ter om att det ska va­ra fle­ra gär­nings­män så där­för sö­ker vi i nu­lä­get ef­ter fle­ra per­so­ner, sa Åsa Wal­len­tin på ons­dags­mor­go­nen.

Ef­ter skjut­ning­en fat­ta­de po­li­sen be­slut att stär­ka när­va­ron i runt om i Häs­sel­by de ef­ter­föl­jan­de da­gar­na, bland an­nat för att kun­na sva­ra på all­män­he­tens frå­gor.

Den av­lid­ne man­nen var född 1955. När den här tid­ning­en gick i tryck var ing­en än­nu gri­pen för hän­del­sen. Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.