Tre kvin­nor döms till fäng­el­se för stöld

Bromma Tidning - - BROMMA -

Tre kvin­nor har dömts till fäng­el­se för bland an­nat grov stöld och hä­le­ri. Ge­nom att knac­ka på i folks hem och ut­ge sig för att va­ra en ny­in­flyt­tad gran­ne som vill över­läm­na en bu­kett blom­mor har kvin­nor­na lyc­kats lu­ra sig in och stjä­la smyc­ken och kon­tan­ter hos äld­re per­so­ner.

”Tju­var­na greps på bar gär­ning ef­ter en tids ytt­re spa­ning ut­an­för ett fler­fa­miljs­hus i Häs­sel­by. Stöld­god­set ha­de de fort­fa­ran­de på sig”, skri­ver Väl­ling­by­po­li­sen på sin Fa­ce­book.

Äld­re och per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning är sär­skilt ut­sat­ta för den här ty­pen av brott. Tips på hur man kan skyd­da sig finns på po­li­sens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.