La­ga Brom­mas ga­tor

Bromma Tidning - - TYCK OM! -

Akut! Nu mås­te ga­tor­na i he­la Brom­ma la­gas med rik­tig as­fal­te­ring. Du­ger in­te med att åter­kom­man­de lap­pa och la­ga. Det blir snart sön­der­kört igen! Ga­tor­na är knappt far­ba­ra i Abra­hams­berg till ex­em­pel - un­der all kri­tik! Var­för kal­las det pott­hål? Jo, kom­mu­nen ski­ter i dom!

In­sän­da­re från vec­ka 21. Arg skat­te­be­ta­la­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.