Se VM – på gam­mal tv

VM är i gång och på fle­ra håll run­tom i stan vi­sas mat­cher­na på stor­bilds­skärm. På klas­sis­ka fi­ket Ri­tor­no i Va­sas­tan vi­sar man ock­så Sve­ri­ges matcher. Men ut­an ljud.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

VM är i gång och att Sve­ri­ge vann sin förs­ta match, mot Syd­ko­rea, med 1– 0 har knap­past und­gått nå­gon. VM vi­sas för­stås på många stäl­len runt om i stan, bland an­nat på Eu­ro­pas störs­ta stor­bilds­skärm på Te­le2 are­na.

Men för den som vill ha det li­te lug­na­re runt sig och än­då se Sve­ri­ge spe­la fot­boll kom­mer Ri­tor­no på Odeng­a­tan 80 att vi­sa mat­cher­na – ut­an ljud. Dock har fi­ket stängt mid­som­mar­da­gen. Så den som vill se mat­chen mot Tyskland får gö­ra det nå­gon an­nan­stans.

– Vi tyc­ker att det är en li­te ro­lig grej, VM har ju bli­vit så him­la haj­pat. Vi kom­mer in­te att ha nå­got ljud på men om nå­gon gäst frå­gar så får vi väl sät­ta på li­te lågt. Un­der mat­chen mot Syd­ko­rea var det ing­en som bad oss hö­ja vo­ly­men. Det var ljud­löst, gans­ka skönt, sä­ger äga­ren Taif Al­be­la.

Mat­chen mot Mex­i­ko på ons­dag (27 ju­ni) kom­mer att vi­sas på Ri­tor­nos tjock-tv.

– Den har fun­nits här se­dan vi tog över 2006 och säkert myc­ket läng­re än så. Men den fun­ge­rar bra, sä­ger Taif Al­be­la.

Det är en li­te ro­lig grej, VM har ju bli­vit så him­la haj­pat.

FOTO: RI­TOR­NO

VI­SAR MAT­CHEN. På klas­sis­ka fi­ket Ri­tor­no i Va­sas­tan vi­sas VM-mat­cher­na – men ut­an ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.