Gra­tis vat­ten­skoj för unga

Bromma Tidning - - BROMMA -

Un­der som­ma­ren an­ord­nar Fri­ti­den i Brom­ma fle­ra oli­ka ut­flyk­ter på te­mat vat­ten – gra­tis för al­la unga oav­sett var i Stock­holm man bor.

Det här kan du gö­ra

Ut­flykt med RIB- båt. Åld­rar? 10– 17 år. När? Ons­dag 18 ju­li. Båtut­flykt till skär­går­den. Åld­rar? 10–17 år. När? Tors­dag 19 ju­li.

Ut­flykt till Gö­ta ka­nal. Åld­rar? 12–17 år. När? Sön­dag 4 au­gusti.

Flot­te på Kla­räl­ven. Åld­rar? 12–17 år. När? Mån­dag 6 aug­sti-ons­dag 8 au­gusti.

Ka­jak­kurs. Åld­rar? 13–17 år. När? Tors­dag 9 au­gusti.

An­mä­lan stäng­er två vec­kor in­nan re­spek­ti­ve ak­ti­vi­tet, då för­de­las plat­ser­na. Mer in­fo om ak­ti­vi­te­ter­na och hur man an­mä­ler sig finns på sta­dens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.