Padd­la el­ler ro runt på Mä­la­ren

Bromma Tidning - - BROMMA -

För den som gil­lar att upp­täc­ka om­giv­ning­ar­na lugnt och skönt kan det här va­ra bra sätt att gö­ra det på. På med flyt­väs­ten och glid iväg!

Det här kan du gö­ra

Hyr ka­not. Var? Café Bru­ket, nä­ra Gör­välns slott i Jär­fäl­la. När? Mån­dag–fre­dag kl 15–19 och lör­dag–sön­dag kl 11–19. Kos­tar? 50 kr/ tim­men, 100 kr för en hel­dag och 150 kr/ dygn. Mer in­fo: bru­ket­som­mar.se

Hyr ka­not el­ler rodd­båt (även för fis­ke). Äng- sjö fri­lufts­om­rå­de, Äng­sjö­vä­gen 141 i Jär­fäl­la.

När? Mån­dag–fre­dag kl 12–16 och lör­dag– sön­dag kl 10–16. Kos­tar? 100 kr/tim­men och 250 kr för hel­dag med ka­not. 150 kr/tim­men el­ler 300 kr för hel­dag med rodd­båt. Mer

in­fo: angsjostu­gor.se Lär dig padd­la ka­jak. Var? Stock­holms padd­lar­klubb, vid Ka­naan­ba­det i Brom­ma/Väl­ling­by. När? Mån­dag 25 ju­ni och mån­dag 2 ju­li. Från och med 13 au­gusti var­je mån­dag och tors­dag. För vem? För al­la som är sug­na. Kos­tar? Gra­tis att tes­ta på en gång. Mer in­fo om bok­ning: ung­dom@spk.nu

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

RODD. Vår re­por­ter Lou­i­se Born­hall trä­nar musk­ler­na till­sam­mans med Bengt Eriks­son som hyr ut ka­no­ter och rodd­bå­tar i Äng­sjö, Jär­fäl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.