Dikt: Dröm i mid­som­mar

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Ber­til Mo­negrim

Mid­som­ma­ren är nä­ra, med all sin skö­na prakt. Då många män­ni­skor blir kä­ra, och lju­set och mörk­ret by­ter takt.

Flic­kor har kran­sar i hå­ret, och på klän­ning­en vac­ker bro­dyr. Man hör fåg­lar sjunga i snå­ret, och av gläd­je man kän­ner sig yr.

Man so­ver på bloms­ter så sött, och hop­pas få träf­fa sin kä­ra. Nat­ten har va­rit lång och man är trött, och man vill va­ra sin äls­ka­de nä­ra.

Men när da­gen gryr, då är man li­ka en­sam igen. Och so­len bro­de­ri­er ge­nom fönst­ret syr, var det ba­ra en dröm ef­ter en vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.