Hal­lå där Väs­te­rorts­gol­fa­re!

Bromma Tidning - - BROMMA -

Trots nå­got blå­sig mor­gon är fle­ra på väg ut att slå någ­ra bol­lar på Häs­sel­by golf­klubb när vi ho­jar för­bi. Två av dem är Mar­ga­re­ta Herr­man från Abra­hams­berg och Step­han Fjär­men från Vik­sjö.

– Vi träf­fa­des för ett år se­dan ute på Brom­ma golf­klubb när vi gick fram till sam­ma boll. Det är väl­digt so­ci­alt, jag har träf­fat fle­ra vän­ner ge­nom gol­fen, sä­ger Mar­ga­re­ta Herr­man.

Till­sam­mans tes­tar de nu en ny golf­ba­na i vec­kan och då är en del av upp­le­vel­sen även ma­ten – som kan va­ri­e­ra mel­lan golf­ba­nor­na.

– Här finns en ”korv­moj plus”, sä­ger Step­han, och syf­tar på Häs­sel­by golf grill som bland an­nat ser­ve­rar langos.

GOLFKOMPISAR. Mar­ga­re­ta Herr­man från Abra­hams­berg och Step­han Fjä­rem från Vik­sjö gör sig re­do för en run­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.