Man döms till fäng­el­se för mord

Bromma Tidning - - BROMMA -

Den åt­ton­de feb­ru­a­ri greps en man i 30-års­ål­dern i sin lä­gen­het i Väl­ling­by, miss­tänkt för mord på sin fö­re det­ta flick­vän. Han själv ring­de till po­li­sen som då på­träf­fa­de en av­li­den kvin­na i lä­gen­he­ten. En­ligt åkla­ga­ren To­mas Matt­son ska man­nen och kvin­nan haft en re­la­tion un­der tre år som i feb­ru­a­ri var av­slu­tad. Mo­ti­vet bakom mor­det ska ha va­rit svart­sju­ka.

– Han er­kän­ner att han har bragt hen­ne om li­vet men jag skul­le in­te bli för­vå­nad om för­sva­ret bör­jar ar­gu­men­te­ra för dråp. Han är ång­er­full och sä­ger själv att han in­te rik­tigt för­stod vad som hän­de, sa To­mas Matt­son i april när man­nen åta­la­des.

För­ra fre­da­gen kom do­men från Sol­na tings­rätt, som dö­mer man­nen till 14 års fäng­el­se för mord, skri­ver Af­ton­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.