Här hit­tar du träd­går­den

Bromma Tidning - - BROMMA -

Var? Lövs­ta ko­lo­ni­träd­går­dar, Häs­sel­by.

Vad? Ett ko­lo­nistu­geom­rå­de som ock­så in­ne­hål­ler träd­går­den Sin­ne­nas ör­ta­gård dit all­män­he­ten är väl­kom­men på egen hand el­ler med en gui­de. För en gui­dad vis­ning, kon­tak­ta Lövs­ta ko­lo­ni­träd­gårds­för­e­ning. Kon­takt­upp­gif­ter hit­tar du på lov­sta­ko­lo­ni.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.