Be­va­ra gu­la vil­lan i Ma­ri­e­häll

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Ina Avèn

In­läg­get från Hen­rik Scheutz den 23-29 ju­ni hål­ler jag helt med om. Det är själv­klart att den 100-åri­ga, K-märk­ta Café Hem­går­den ska be­va­ras. Det be­hövs fi­ka­stäl­len i Ma­ri­e­häll där även yr­kes­chauf­fö­rer kan stan­na. Var­för ska allt gam­malt bort? Var­för har man in­te gjort en An­tik­va­risk för­un­der­sök­ning med kon­se­kven­sa­na­lys?

Vad hän­der nu? Kom­mer nå­gon po­li­ti­ker or­ka att age­ra i sista se­kun­den?

Fler bor­de age­ra snabbt in­nan hu­set rivs!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.