Bromma! Nu kör vi igång den här hös­ten

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA -

För oss på tid­ning­en har det här va­rit förs­ta vec­kan till­ba­ka på re­dak­tio­nen ef­ter se­mestern. Se­mestern allt­så. Li­ka plöts­ligt som den dy­ker upp är den med ens för­bi. Men jag ska in­te kla­ga, sär­skilt in­te när man har ett så ro­ligt jobb att kom­ma till­ba­ka till!

Och än­nu är in­te som­ma­ren slut på länge. Många nju­ter fort­fa­ran­de av som­mar­lov, och and­ra har just fått den där ef­ter­läng­ta­de se­mestern. I ti­der då man helst häng­er på stran­den kan po­li­tik kän­nas långt bort, men fak­tum är att va­let den 9 sep­tem­ber när­mar sig med storm­steg.

I det här num­ret har vi ki­kat på hur Brom­ma­bor­na rös­ta­de i förra kom­mun­va­let. Ett re­sul­tat som ser väl­digt oli­ka ut be­ro­en­de på om vi ex­em­pel­vis be­fin­ner oss i Ålsten, Blackeberg el­ler Åkes­hov. Vet du hur kvar­te­ret du bor i rös­ta­de sist, el­ler för den de­len hur det såg ut i and­ra de­lar av kom­mu­nen? Blädd­ra till näs­ta upp­slag för att ta re­da på mer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.