Kro­gen som vill loc­ka en­sa­mä­ta­re

Dyk upp so­lo och ät mid­dag med en stock­hol­ma­re du än­nu in­te kän­ner. En ny krogsats­ning vill fö­ra sam­man stans en­sa­mä­ta­re.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Matilda Lundberg

Det är klas­sis­ka kro­gen Oax­en Slip på Djur­går­den som nu rik­tar in sig på sing­lar och and­ra som of­ta äter mid­dag på egen hand. En gång i vec­kan ska de nu bju­da in till spe­ci­al­kväl­lar som de kal­lar för ”Oax­en So­lo”.

Men det är in­te en stil­la kväll med en god bok som står på me­nyn. Po­äng­en är att gäs­ter­na ska so­ci­a­li­se­ra med and­ra so­loä­ta­re. Som gäst bo­kar man ba­ra tid för mål­ti­den i för­väg. Me­nyn och säll­ska­pet blir en överraskning på plats.

– Vi hop­pas att det bli en stor bland­ning av män­ni­skor och ser det som en del av styr­kan i kon­cep­tet, sä­ger Ag­ne­ta Green, en av grun­dar­na till Oax­en Krog & Slip i ett press­med­de­lan­de.

Förs­ta spe­ci­al­kväl­len äger rum fre­da­gen den 5 ok­to­ber.

Vi hop­pas att det bli en stor bland­ning av män­ni­skor och ser det som en del av styr­kan i kon­cep­tet.

FO­TO: PRESSBILD

UPPDUKAT FÖR SING­LAR. Oax­en Slip vill loc­ka män­ni­skor som of­ta kä­kar en­sam­ma till sin nya sats­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.