Rejva nyk­tert, hin­ka drin­kar & lop­pis­fyn­da

Bromma Tidning - - STOCKHOLMS SOMMAR -

Ve­gas i Vi­tan Ja­red Le­to spe­lar på Grö­nan. har en ny form av dans­golv till elektro­nisk mu­sik vux­it fram. Kloc­kan 19.00-22.00 ar­ran­ge­ras Spe­ci­al Free Flow, tre tim­mars dans där nyk­ter­het (”get high on li­fe ins­te­ad”) och re­spekt är nyc­kelor­den. Inga kon­ver­sa­tio­ner är tillåt­na på dans­gol­vet. Eve­ne­mang­et är gra­tis, men do­na­tio­ner väl­kom­nas.

Sil­va­na Imam på Grö­na Lund var rik­tigt bra och Be­a­trice Eli.

GIG. Park­te­a­te­tern tar Las Ve­gas till Sö­der ge­nom att lå­ta Karl Dy­all, Jo­achim Bergström, Ren­nie Mir­ro och Blå­sar­sym­fo­ni­ker­na tol­ka de le­gen­da­ris­ka ar­tis­ter­na Frank Si­nat­ra, De­an Mar­tin och Sam­my Da­vis Jr. Gra­tis i Vi­ta­bergspar­ken, start 19.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.