Döms för våld­täk­ten i Jo­han­nes­fred

Bromma Tidning - - BROMMA -

Den man som över­föll och våld­tog en kvin­na vid tvär ba­ne sta­tio­nen i Jo­han­nes fred på lång­fre­da­gen har nu dömts till tio år av rätts­psy­ki­a­trisk vård.

– Tings­rät­ten har sam­ma syn på be­vis­ning­en som jag har, det vill sä­ga att den räc­ker till en fal­lan­de dom. Den rätts­psy­ki­a­tris­ka ut­red­ning­en vi­sa­de att man­nen ha­de en all­var­lig psy­kisk stör­ning då ska han dö­mas till vård, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re To­mas Matts­son.

36-åring­en har ock­så dömts för ofre­dan­de av två unga tje­jer på Drott­ning­holms vägen vid Tho­rilds­plan st-ba­ne sta­tion. Han döm sä­ven fören an­nan hän­del­se i ja­nu­a­ri där han ho­tat en kvin­na. Man­nen kom­mer bli ut­vi­sad när han släpps från vårdin­stan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.