Det­ta har hänt:

Bromma Tidning - - BROM­MA -

Lu­is Pi­men­ta, hu­vud­trä­na­re för her­rar­nas A-lag, an­kla­ga­des för pen­na­lism och sex­ism i en gransk­ning i Af­ton­bla­det 31 au­gusti. En ut­red­ning hos BP be­kräf­ta­de de­lar av ar­ti­kelns in­ne­håll och trä­nar­na Lu­is Pi­men- ta och Gon­ca­lo Pe­rei­ra fick bå­da spar­ken. Sport­che­fen Da­ni­el Maj­sto­ro­vics val­de att sä­ga upp sig.

Ny hu­vud­trä­na­re för herr­la­get är Ro­berth Björkne­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.