Spe­ci­al­kost i kom­mu­na­la grund­sko­lor

Bromma Tidning - - STOCK­HOLM - KÄL­LA: Stock­holms stad

Från och med höst­ter­mi­nen 2018 ska en­dast ele­ver som läm­nar in lä­ka­rin­tyg ser­ve­ras spe­ci­al­kost i sko­lan. För att an­sö­ka om spe­ci­al­kost an­vän­der du en ge­men­sam blan­kett för Stock­holms stads kom­mu­na­la sko­lor. Med spe­ci­al­kost me­nas in­te ve­ge­ta­ri­a­ner el­ler ele­ver som av etis­ka skäl väl­jer en viss di­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.