BP redo för att spe­la kval

Ef­ter BP da­mer­nas se­ger för­ra hel­gen är de nu kla­ra för kval till Eli­tet­tan.

Bromma Tidning - - FRONT PAGE - Lisa Halldén

Mat­chen som gjor­de Brom­ma­poj­kar­nas da­mer till se­ri­e­le­da­re i sin grupp spe­la­des bor­ta mot Sät­ra. Sät­ra tog led­ning­en med en straff i förs­ta halv­lek, men BP kom igen med mål från de­but­mål­skyt­tar­na Re­bec­ka Lund­blad Roth och Aisha Faiqi, och slut­li­gen en nick i mål från Michel­le Ro­jas Flo­res. Mat­chen slu­ta­de 3-1 till BP och med det är Väs­te­rortsla­get klart för kval i ok­to­ber.

Aisha Faiqi, mitt­fäl­ta­re i BP, du gjor­de ditt förs­ta mål i röd­svart – hur kän­des det?

– Det kän­des jät­teun­der­bart att änt­li­gen få gö­ra ett mål. Det är all­tid en sär­skild käns­la att gö­ra mål. Även om det för­stås är kul med al­la mål så är det nå­got sär­skilt med de eg­na.

Nu vän­tar kval till Eli­tet­tan. För­ra året föll BP i kva­let, hur kän­ner du in­för i år?

– Jag kom in först för någ­ra mat­cher se­dan så jag var in­te med i för­ra årets kval. Men vi har ett bra lag och go­da för­ut­sätt­ning­ar att vin­na. Det är and­ra sa­ker som krävs i Eli­tet­tan men vi har job­bat på vårt spel så att vi kan kla­ra oss på den ni­vån. Men nu ska vi in­te jinxa det här.

Hur för­be­re­der ni er in­för kval­mat­cher­na?

– Vi har in­te blic­kat fram­åt mot kva­let än. Vi har fort­fa­ran­de mat­cher kvar i se­ri­en. Men det kom­mer bli som med al­la and­ra mat­cher då vi går ut för att vin­na. Och om det blir tuf­fa­re när­kam­per så tar vi det.

Kva­let till Eli­tet­tan är mot IK Rös­sö Ud­de­val­la. Hel­gen 13–14 ok­to­ber är det bor­t­a­match och hel­gen ef­ter är det dags för kva­lets and­ra match på Grims­ta.

FOTO: ÖRJAN JACOBSSON

KVAL. BP:s da­mer är lad­da­de in­för kval­mat­cher­na i ok­to­ber. Här är Aisha Faiqi och Filip­pa Wal­lén i röd­svart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.