Lopp gav dub­belt till Barn can­cer fon­den

Bromma Tidning - - BROMMA -

Äng­bylö­pa­re sprang in 72340 kro­nor till Barn­can­cer­fon­den i årets upplaga av Run of ho­pe 8 sep­tem­ber. Det är gans­ka ex­akt dub­belt upp från för­ra året.

– I år låg lop­pet en må­nad ti­di­ga­re och det var so­ligt och varmt, istäl­let för en reg­nig dag i ok­to­ber. Det är en viss skill­nad. Men jag tror ock­så att ök­ning­en be­ror på att fler kän­ner till lop­pet. Det­ta är tred­je året vi gjort det, sä­ger ar­ran­gö­ren Martin Källqvist, från Äng­by Run­ners.

Lop­pet star­ta­de på Äng­by torg och loc­ka­de drygt 500 del­ta­ga­re, där den yngs­ta var tre och den älds­ta var 84 år.

SO­LIGT. Fint vä­der loc­ka­de många till årets Run of ho­pe i Äng­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.