Det här är kom­mun­po­li­ser­na

Bromma Tidning - - BROMMA -

Samu­el Sjöö: Hu­vud­an­svar för Häs­sel­by-Väl­ling­by. Har job­bat länge på Väl­ling­by­po­li­sen, bland an­nat i ytt­re tjänst och som när­po­lis.

Mat­ti Rön­nqvist: Hu­vud­an­svar för Bromma. Har ock­så job­bat länge på Väl­ling­by­po­li­sen bland an­nat som ut­re­da­re för ung­doms­re­la-

te­ra­de brott och som om­rå­de­spo­lis.

Eli­se Ber­lin: Hu­vud­an­svar för Ekerö (bör­jar job­ba i de­cem­ber). Job­bar nu i Sol­len­tu­na med brott i nä­ra re­la­tion. Har job­bat myc­ket med ung­dom­soch nar­ko­ti­ka­re­la­te­ra­de brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.