Här skul­le OS-spe­len hål­las

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

Ham­mar­by­bac­ken: Pa­ral­lell­sla­lom (lag och even­tu­ellt in­di­vi­du­ellt). Stock­holms sta­di­on: Even­tu­ellt big air (snow­board) och fre­e­sty­le (hopp). Te­le2 are­na: Kon­ståk­ning och short track. Gub­bäng­ens ban­dy­hall: Cur­ling. Glo­ben: Ishockey. Sca­ni­a­rin­ken el­ler an­nan ishoc­key­hall i krans­kom­mun: Ishockey. Ny­byggd are­na (i krans­kom­mun): Ski­dor och skid­skyt­te. Ny­byggd are­na (i krans­kom­mun): Skrid­sko. Åre: Al­la öv­ri­ga gre­nar i al­pint, snow­board och fre­e­sty­le. Falun: Nor­disk kom­bi­na­tion och back­hopp­ning. Ut­an­för Sve­ri­ge, even­tu­ellt Si­gul­da i Lett­land: Bob, ro­del och ske­le­ton. Pa­ra­lym­pics: Gub­bäng­en (cur­ling), Glo­ben/Te­le2 Are­na (ishockey), Ham­ra (skid­skyt­te, sla­lom) Käl­la: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.