Fullspäc­kat med höst­lov­skul i Brom­ma

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA -

Snart höst­lov och för den som är kvar i stan har Fri­ti­den i Brom­ma ar­ran­ge­rat en rad oli­ka gra­tis­ak­ti­vi­te­ter och ut­flyk­ter. Höst­lovs­vec­kan kom­mer bland an­nat be­stå av bow­ling, cy­ber­town, mu­sik­fest och fis­ke­re­sa med över­natt­ning. Det kom­mer även bli pon­ny­rid­ning och en hal­lo­ween­kväll såklart. Vis­sa ak­ti­vi­te­ter krä­ver an­mä­lan och de vän­der sig sär­skilt till de barn som är 15 år el­ler yng­re och som bor i Brom­ma stads­dels­om­rå­de. Men unga som är äld­re el­ler som bor ut­an­för Brom­ma får ha­ka på i mån av plats.

Vill du ve­ta mer om ak­ti­vi­te­ter­na och an­mä­la dig? Välj stads­del Brom­ma på stock­holm.se och klic­ka in dig på Höst­lov i Brom­ma 2018.

LOV. Fri­ti­den i Brom­ma har ar­ran­ge­rat en rad oli­ka gra­tis­ak­ti­vi­te­ter och ut­flyk­ter för al­la höst­le­di­ga barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.