Om du in­te har vat­ten i kra­nen

Bromma Tidning - - VÄSTERORT -

När det in­te kom­mer nå­got vat­ten i kra­nen be­ror det of­tast på en till­fäl­lig av­stäng­ning i sam­band med ett ser­vice­ar­be­te. Ibland tar det läng­re tid att få till­ba­ka dricks­vatt­net i kra­nen igen. I de fall det är möj­ligt ord­nas plat­ser där du kan häm­ta vat­ten. Du hit­tar plat­ser­na un­der driftin­for­ma­tion på svoa.se. Tänk på att du be­hö­ver ta med eg­na dun­kar och flas­kor att ta vatt­net i.

På din­sa­ker­het.se finns tips på hur du kan för­be­re­da dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.