Här är Stock­holms tio nya bor­gar­råd

Nu är det klart vil­ka tio per­so­ner som blir bor­gar­råd i det grön­blåa Stock­holms stad de kom­man­de fy­ra åren.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Andreas Jen­nische Cla­rence Fren­ker

Ti­teln bor­gar­rå­den är att jäm­fö­ra med kom­mu­nal­råd i and­ra kom­mu­ner och mäk­ti­gast av al­la i Stock­holms stad är fi­nans­bor­gar­rå­det An­na Kö­nig Jerl­myr (M) som tar över sta­fett­pin­nen av Karin Wann­gård (S).

Störst över­rask­ning var Den­nis We­din (M) och Jan Jöns­son (M) som i och med det­ta tog ett re­jält kliv upp i den po­li­tis­ka hi­e­rar­kin.

FO­TO: CLA­RENCE FREN­KER

BOR­GAR­RÅ­DEN. Jan Jöns­son (L), Den­nis We­din (M), Lot­ta Ed­holm (L), Joakim Lar­s­son (M), Erik Slott­ner (KD), An­na Kö­nig Jerl­myr (M), Da­ni­el Helldén (MP), Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP), Karin Ernlund (C) och Jonas Nad­de­bo (C).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.