Vak­na! Ut­för­sälj­ning­en av hy­res­rät­ter mås­te stop­pas

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Från en he­der­lig ar­be­ta­re

Allt­så vad är det jag lä­ser, tror in­te det är sant! Bland an­nat Mil­jö­par­ti­et ska tillå­ta ut­för­sälj­ning av hy­res­rät­ter. Dom ver­kar ju in­te ha en sus­ning om hur all­var­lig bo­stads­bris­ten är i dag. Nej, nu får det ban­ne­li­gen va­ra nog. Stopp och be­lägg!! Tyc­ker fak­tiskt det är dags att po­li­ti­ker­na får pro­va på hur det känns att va­ra bo­stads­lös. Dom kan ta ett dygn var och sen ta­la om hur det kän­des. Det­ta är mer all­var­ligt än vad dom ver­kar tro. Dags att VAK­NA TILL in­nan det är all­de­les för sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.