Mer om pro­jek­tet

Bromma Tidning - - VÄSTERORT -

Kos­tar två mil­jo­ner kro­nor och fi­nan­sie­ras av SKL-pengar som re­ge­ring­en av­satt till vård för kvin­nor.

Hit­tills har 320 av 360 barn­mors­kor i Stock­holms län del­ta­git.

Al­la ”ef­ter­vård­sam­bas­sa­dö­rer” ska få vi­da­re­ut­bild­ning en gång i halv­å­ret. Var­je år sker en ut­bild­ning av ny­an­ställ­da barn­mors­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.