Brom­ma Dok­tor Abra­hams väg 64

Bromma Tidning - - HEMMA -

En av Brom­mas mest spek­ta­ku­lä­ra vil­lor med ex­tra­or­di­när, fu­tu­ris­tisk 60-tals de­sign. Vil­lan är be­lä­gen på om­rå­dets högs­ta punkt och är nå­got ut­ö­ver det van­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.