Mer om tes­ten

Bromma Tidning - - BROMMA -

En­ligt tra­fik­kon­to­ret in­ne­bär en all­grön re­gle­ring in­te ”någ­ra for­mel­la pro­blem i kors­ning­ar där det i samt­li­ga till­far­ter finns se­pa­ra­ta cy­kel­ba­nor och cyk­lan­de pas­se­rar kor­san­de kör­ba­na på en cy­kel­pas­sage/cy­kelö­ver­fart. Cy­kel­sig­na­len gäl­ler en­dast cy­kel­pas­sa­gen och even­tu­el­la kon­flik­ter med kor­san­de cyk­lan­de el­ler gång­tra­fi­kan­ter ef­ter att kör­ba­nan pas­se­rats om­fat­tas in­te av sig­nal­re­gle­ring­en.”

En­ligt tra­fik­kon­to­ret an­vänds lös­ning­en i de stä­der som har in­fört det främst i lik­nan­de yt­terstad el­ler när­fo­rort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.