22/11

Bromma Tidning - - BROMMA -

Tors­dag den 22 no­vem­ber, kloc­kan 18.30 i Al­viks kul­tur­hus i Brom­ma­sa­len på Gustavslunds­vä­gen 168 A, 2 tr. Mö­tet bör­jar med Öp­pet fo­rum där du

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.