Väl­kom­men till en in­spi­re­ran­de ef­ter­mid­dag och ut­del­ning­en av S:t Ju­li­an-pri­set

Bromma Tidning - - BROMMA -

S:t Ju­li­an­pri­set är Stock­holms stads pris för att lyf­ta fram det ar­be­te som görs för att in­klu­de­ra män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning i sam­häl­let. Ut­del­ning­en äger rum i Kul­tur­hu­set tis­da­gen 3 de­cem­ber kloc­kan 13.00–16.00 på in­ter­na­tio­nel­la funk­tions­hin­ders­da­gen.

Det blir en ef­ter­mid­dag med fö­re­läs­ning­ar, upp­trä­dan­den och pri­sce­re­mo­ni. Det är fri en­tré och al­la är väl­kom­na!

Läs mer på stock­holm.se/stju­li­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.