Hop­pet le­ver – BP säk­ra­de kval

Brom­ma­poj­kar­na tog hem se­gern mot Trel­le­borgs FF för­ra sön­da­gen. Där­med säk­ra­de la­get kval­plat­sen och ska nu mö­ta AFC Eskilstu­na och spe­la om vem som får en plats i all­svens­kan 2019.

Bromma Tidning - - BROMMA - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­[email protected]

3-0 till Brom­ma­poj­kar­na slu­ta­de mat­chen i sön­dags mot Trel­le­borgs FF. Det förs­ta var ett själv­mål från mot­stån­dar­la­get och de öv­ri­ga stod BP:s Jack Lah­ne och Mar­kus Gustafs­son för.

Gläd­jen var stor i la­get ef­ter mat­chens slut, be­rät­tar Pe­ter Ap­pelquist, kom­mu­ni­ka­tör i Brom­ma­poj­kar­na.

– Al­la var väl­digt gla­da, även de som in­te va­rit på pla­nen sam­la­des och fi­ra­de. Det känns bra att vi säk­ra­de kval­plat­sen på egen hand, sä­ger han.

Än kan BP allt­så in­te slapp­na av. För att få spe­la i all­svens­kan 2019 krävs att de vin­ner över tre­an från Su­pe­ret­tan, AFC Eskilstu­na, som BP mö­ter bå­de hem­ma och bor­ta nu i no­vem­ber.

– Vi har re­spekt för att det är ett bra lag, de har va­rit väl­digt bra i Su­pe­ret­tan. Men vi tror på oss själ­va! sä­ger Pe­ter Ap­pelquist.

Vi har re­spekt för att det är ett bra lag, de har va­rit väl­digt bra i Su­pe­ret­tan.

FO­TO: ERIK BJERNULF

MÅLGÖRARE. Brom­ma­poj­kar­nas Jack Lah­ne gjor­de 2-0-må­let i sön­da­gens match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.