Fler sats­ning­ar i blågrö­na bud­ge­ten

Bromma Tidning - - BROMMA -

20 mil­jo­ner kro­nor sat­sas på att ska­pa mer gröns­ka på Stock­holms skol­går­dar.

Fem mil­jo­ner kro­nor sat­sas på sopsalt­ning av trot­to­a­rer

En cy­kel­väg i Sö­der­leds­tun­neln finns med som en post i bud­ge­ten.

År 2022 ska Stock­holm ha cir­ka 4 000 pub­li­ka laddstol­par för el­bi­lar fin­nas, ett ar­be­te som på­går nu.

50 mil­jo­ner kro­nor ska sat­sas på cir­ka 100 mo­bi­la ord­nings­vak­ter.

Unga som be­går sitt förs­ta brott ska in­om 48 tim­mar få ett så kal­lat all­vars­sam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.