Hund­kafé öpp­nar un­der jul­mark­nad

Bromma Tidning - - BROMMA -

Tips till al­la hundä­ga­re! I sam­band med Ålstens­ga­tans jul­mark­nad den 1:a ad­vent kom­mer det fin­nas ett hund- och män­ni­sko­vän­ligt kafé på plats. Där kom­mer det säl­jas en rad oli­ka pry­lar till al­la fyr­ben­ta kom­pi­sar. Bland an­nat se­lar, täc­ken, kop­pel, go­dis och re­flex­lam­por.

På plats kom­mer det även att fin­nas hundcoacher som kan sva­ra på frå­gor. Det kom­mer ock­så va­ra en tips­pro­me­nad un­der da­gen. Om just din vov­ve in­te trivs i träng­sel så är det okej att be­sö­ka fi­ket än­då och läm­na vov­ven hem­ma.

Öp­pet mellan 12-16 den 2 de­cem­ber.v

FOTO: MOSTPHOTOS

HUS­DJUR. I år blir det hund­kafé på jul­mark­na­den i Ålsten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.