Mis­s­tänkt över­falls­våld­täkt i Väl­ling­by

Bromma Tidning - - BROMMA -

Vid 07.30-ti­den fre­da­gen 16 no­vem­ber fick po­li­sen in ett larm från en per­son som på­träf­fat en kvin­na ut­an­för Väl­ling­by­sko­lan.

– Det är en kvin­na som ska ha bli­vit över­fal­len. Det är om­stän­dig­he­ter som gör att vi miss­tän­ker det skett en våld­täkt, sa Per Fahl­ström, pressta­les­per­son vid Stock­holmspo­li­sen, strax ef­ter hän­del­sen.

Kvin­nan för­des till sjuk­hus och de­lar av skol­går­den spär­ra­des av för tek­nisk un­der­sök­ning. En för­un­der­sök­ning om mis­s­tänkt våld­täkt har in­letts. In­nan den här tid­ning­en gick i tryck vil­le po­li­sen in­te kom­men­te­ra om det finns nå­gon mis­s­tänkt i ären­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.