Rån­för­sök på fri­sörsa­long i Blac­ke­berg

Bromma Tidning - - BROMMA -

Strax in­nan kloc­kan sex den 19 no­vem­ber fick po­li­sen larm om ett rån­för­sök på en fri­sörsa­long i Blac­ke­berg.

En­ligt po­li­sen fick man larm om att två maske­ra­de gär­nings­män va­rit in­ne på sa­long­en och för­sökt tvinga till sig nå­got ge­nom att ho­ta med kniv­lik­nan­de fö­re­mål.

Gär­nings­män­nen flyd­de tom­hän­ta från plat­sen och ing­en ska ha kom­mit till ska­da un­der hän­del­sen.

Un­der kväl­len stan­na­de in­te tun­nal­ba­nan vid sta­tio­nen Blac­ke­berg. Po­li­sen sök­te ef­ter gär­nings­män­nen men hit­tills är ing­en gri­pen för brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.