Bi­lis­ter ska ta elspark­cyk­lar­na

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

De po­pu­lä­ra elscoot­rar­na tar nu plats i tre av sta­dens p-ga­rage: Are­na­gara­get un­der Te­le2 Are­na, p-hu­set Da­vid Ba­ga­re i Ci­ty och Strand­bergs­däc­ket på Kungs­hol­men.

Sats­ning­en är ett nytt sam­ar­be­te mellan Stock­holm par­ke­ring och scoo­ter­bo­la­get Voi. Till en bör­jan kom­mer det pla­ce­ras ut tio elscoot­rar i de tre ga­ra­gen.

Tan­ken är kort och gott att bi­lis­ter ska par­ke­ra i ga­ra­get och se­dan by­ta till elspark­cy­keln när de tar sig till sin slut­des­ti­na­tion i stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.